Publicerad den

RHD, kaningulsot

Kaningulsot har historiskt sett oftast förekommit på våren samt hållit sig till en mindre del av landet där det förekommer vildkaniner. Sjukdomen sprider sig dock nu över större delar av landet och påvisas under en längre tid på året. Då många kaninbesättningar har drabbats och nästintill ödelagts i år vill vi gärna informera om sjukdomen och dess följder.

RHD är en förkortning för Rabbit hemorrhagic disease som orsakas av två olika virus: RHDV och RHDV2. Det första viruset drabbar enbart kaniner medan det andra, muterade, viruset även drabbar vissa hararter. Sjukdomen är mycket smittsam och är nästan uteslutande dödlig. De olika virusen skiljer något i sjukdomsbild men ofta ses plötsliga dödsfall utan föregående symtom.

Smittspridning sker mycket lätt från vild- till tamkaniner, via insekter, smittad utrustning mm. Det kan räcka med att lite avföring, blod, saliv och dylikt från en smittad individ kommer i kontakt med en person eller ett djur/föremål som sedan vistas i en kaningård för att hela eller större delarna av besättningen dör kort därpå.

Det finns indikationer på att viruset kan vara smittförande upp till tre månader utanför sitt värddjur. Därför kan det vara klokt att inte ge kaninerna nyslaget hö eller halm utan att vänta åtminstone tre månader efter att det har bärgats.

Vad kan man då göra i förebyggande syfte? Det går inte att skydda sig till 100 % men hygien är A och O i sammanhanget. Här är några tips:

  • Rengör burar och redskap med Virkon
  • Förekomsten av flugor och andra insekter kan minskas genom att använda Stalosan i burarna
  • Använd rena kläder och skor när du är hos kaninerna
  • Diskhandskar är lätta att göra rena, använd olika par för olika ändamål
  • Besökare bör använda skoskydd
  • Sätt nya kaniner i karantän, minst fyra veckor

Mer om RVHD kan läsas här på SVAs hemsida.