Integritetspolicy

Vad vi sparar och varför

De personuppgifter vi samlar in är i första hand sådana som du själv uppger till oss (som adress, mobilnummer etc.) när du exempelvis skapar ett konto eller anmäler dig till vårt nyhetsbrev. Vi använder dina personuppgifter för att kunna skicka nyhetsbrev och annan information till dig. De är också viktiga i vårt analysarbete för att anpassa din upplevelse av hemsidan. Men, vi delar inte dina personuppgifter med andra.

Du har rätt att få veta vilka uppgifter vi har om dig i våra register, att få dem rättade eller raderade och du kan säga nej till direktmarknadskommunikation från oss.

Upphovsrätt

Jegeråsen äger rättigheterna till alla texter och bilder på denna webbplats, om inget annat anges.