Historia

Europeisk kanin (Oryctolagus cuniculus) kallas oftast bara för kanin eller vildkanin. De är nattaktiva växtätare som lever i kolonier och vars föda till störst del består av grovfoder, dvs gräs. I Sverige finns vilda kaniner (ej att förväxla med förvildade tamkaniner) främst i Skåne, längs Hallandskusten samt på Gotland.

Det är från den europeiska kaninen som våra tamkaniner härstammar. Det finns idag 67 olika kaninraser i den Nordiska kaninstandarden och ännu fler godkända raser i Europa och övriga världen.

Det blir allt vanligare att små hushåll skaffar några få kaniner för att få eget högkvalitativt kött. De senaste åren har ett näst intill explosionsartat intresse skett för kaniner som produktionsdjur. Detta är nästan uteslutande pga medial uppmärksamhet som har initierats av Sveriges kaninproducenter och dess medlemmar. Efterfrågan på kaninkött var tidigare högre än den svenska produktionen, så till den grad att kött har importerats från Tyskland, Danmark och till och med Kina. Sedan slutet av 2017 har dock en ännu större efterfrågan märkts av och det är såpass många som vill ha egna kaniner så att de större producenterna har haft svårt att få fram både slaktdjur och avelsdjur i den takt som hade behövts.

Det finns tre huvudsakliga produktionsinriktningar för kanin, dessa är kött, päls och ull. Den ena produktionen utesluter inte en annan och det är vanligt att till exempel ha en primärproduktion av kött och sedan ta vara på pälsen. Det är dock alltid en fråga om avvägning mellan de olika inriktningarna. Vill ni lära er mer om de olika produktionsområdena kan ni läsa mer om dess i underkategorierna i menyn. Vi rekommenderar dessutom att ni blir medlemmar i Sveriges kaninproducenter samt i Svenska angoraföreningen om ull är ert primära intresse.