Regelverk

Sällskap

Regelverket för kaniner som sällskapsdjur hittar ni SJVFS 2014:17 “Villkor för hållande, uppfödning och försäljning m.m. av djur avsedda för sällskap och hobby”, kort kallat L80. Detta är är ett omfattande dokument eftersom det innefattar en mängd olika sällskapsdjur. Allmänna bestämmelser finns på sidorna 9-12. De paragrafer som specifikt berör kaniner hittar ni på sidorna 19 – 22 samt sida 40.

För den som säljer djur gäller även sidorna 6 – 8.

PDF: L80

Produktion

Kaniner som vedertagna lantbruksdjur är rätt nytt i lagstiftningen och återfanns först i saknummer L100 som innefattade flertalet lantbruksdjur. Sedan 2017 har dessa brutits ur fått separata lagtexter. För kaniner heter den SJVFS 2017:29 “Föreskrifter och allmänna råd om kaninhållning inom lantbruket m.m.” Kort kallat L112.

PDF: L112