Avelscenter

Jegeråsen är officiellt avelscenter för Sveriges kaninproducenter

Detta innebär att vi avlar på egenskaper som jämnstora kullar med god tillväxt och hög överlevnadsgrad. En annan aspekt är att slaktkropparna ska vara kompakta med god köttansättning. Vi säljer aldrig avkomma från en honas första kull, ungarna från en kull där antalet understiger sju individer eller där honan inte tar hand om ungarna på tillfredsställande sätt mm. Våra kaniner kommer alltid med stamtavla eller härstamningsbevis och vi dokumenterar hela vår verksamhet och djuren noggrant.

’Köp alltid djur från besättningar som premierar mål och produktion av slaktdjur.’
– Åke Johansson, Stora kaninboken